Ukepressen

Ukepresse, eller ukeblader som det gjerne blir kalt, er jevnlige publikasjoner av blader og magasiner. De fleste ukeblader har et stort innslag av bilder, og skiller seg fra aviser i både innhold og papir kvalitet. Da aller fleste ukeblader blir utgitt en ganger per uke så er det som regel ikke nyhetsstoff som preger sidene, da dette ville vært gammelt nytt når magasinet er ferdig trykket og distribuert. Noen ukeblader kommer også ut flere ganger per uke, slik som Se og Hør som har to utgaver i uken, og andre hver 14. dag eller månedlig.

Før var det vanlig for norske husstander å abonnere på eller kjøpe om lag to ukeblader i uken i tillegg til dagsaviser. Nå har dette sunket betraktelig, og er for mange å anse som en del av høytider og ferier. I jul og påske når mer tid blir tilbrakt innendørs med familie, så øker salgstallene hvert år mot resten av året.

Kulørt ukepresse

Ukeblader med høy underholdningsfaktor blir gjerne kalt kulørt ukepresse, da innholdet består vel så mye av bilder som av tekst. Journalistikken i disse bladene blir ofte kritisert for å ha lavt journalistisk innhold, og artiklene er vel så mye basert på rykter som på faktiske hendelser. Oppdiktede historier som gir seg ut for å være basert på journalistisk kildebruk er enda ikke så vanlig i Norge, men i utenlandsk presse slik som i Tyskland og i USA så blir dette alt mer vanlig kost.

Bruken av paparazzi fotografer er også noe som denne delen av pressen har blitt sterkt kritisert for. Mange av disse fotografene forfølger kjendiser natt og dag og har lite eller ingen respekt for kjendisers privatliv.

Nisje magasiner

Det kommer stadig flere nisje magasiner på markedet. Disse bladene blir gjerne utgitt på månedlig basis, med et opplag som strekker seg mellom 5000 og 75,000 opplag per utgivelse. Det aller største magasinet i nisje markedet er Norsk Golf som på det meste har hatt et opplag på 75,000 eksemplarer per utgivelse.

Nisje blader strekker seg over alle kategorier, slik som reisemagasiner, lyd og bilde, håndarbeid, friluft, bil og båt, musikk og mye mer. Dette er blader som kun omhandler et spesifikt tema, og retter seg derfor mot mindre markeder. Disse publikasjonene blir stadig mer populære, spesielt blant unge lesere.

Ukepresse på nett

Som alle papir utgivelser så sliter også ukepressen med stadig dalende salgstall. Da internettet for lengst har inntatt alle norske husstander så er det stadig færre som kjøper magasiner og blader i papirform. Redningen for mange magasiner og aviser er dermed egne nettsider.

På nettsidene så tilbys gjerne noe av det samme innholdet som i papirutgavene, men det blir også mer og mer vanlig med såkalt pluss-innhold. Både aviser og magasiner har dette på nett for å kunne tilby noe gratis innhold, og så for å få lesere til å betale for å lese mer og ofte større reportasjer i det såkalte pluss-innholdet.

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold står ofte som den største inntekten for de fleste blader og magasiner. Med salgstall som stadig synker så blir dette en større og større del av inntektsposten, både i papirutgaver og på nettsider. Det hender noen ganger at magasiner blir beskyldt for skjult annonsørinnhold, ved å ha reportasjer eller innlegg om en spesiell vare eller tjeneste, uten å opplyse om at dette er en betalt annonse. Slike tilfeller ender ofte hos Pressens Faglige Utvalg.

For å kutte kostnadene så er det også flere blader som nå benytter en lavere og billigere papir kvalitet enn tidligere, og/eller kutter i antall sider per publikasjon.