Hvordan måles lesertall?

Lesertall for magasiner blir i Norge målt av TNS Gallup. Formålet med å innhente informasjon om lesertall er å dokumentere hver kanals egenskap. Undersøkelsene blir gjort på oppdrag av Mediebedriftenes Landsforening, og legger grunnlaget for pressestøtten.

Undersøkelsen deles opp i tre grupper:

  • Gjennomsnittlig totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet eller ukebladet.
  • Antall ganger et gjennomsnittlig magasin eller ukeblad utgave blir lest.
  • Prosentandel av innhold i magasinet eller ukebladet som blir lest ved hvert leser tilfelle.

Formålet med å måle ikke bare hvor mange opplag som leses, men også hvor mange ganger et magasin blir leste, og hvor mye av magasinet som blir lest hver gang er å øke annonseinntektene. Ved at et blad blir lest mer enn en gang, så vil det si at leser blir eksponert for annonsene flere ganger. Dette bidrar til å øke magasinenes annonsepriser, og dermed øker inntektene for hvert enkelt magasin.

Målgruppen for undersøkelsene er personer i Norge over 12 år. 90% av undersøkelsene blir gjennomført på nett, hele året rundt. De resterende 10% blir gjennomført per post. Antall spurte i undersøkelsene er 12,000 per år.

Opplag og lesertall

Da antall opplag av et magasin er forholdsvis enkelt å måle, så kan antall lesere per opplag være vanskeligere. Opplag blir derfor ikke brukt som grunnlag for å måle antall lesere. De som kjøper et magasin og har dette hjemme kan fort også ha et par familiemedlemmer som leser bladet. Et magasin som er å finne på legemottak, hos frisøren eller i lignende venteværelser har veldig mange lesere per magasin. Det er også mange som slutter å abonnere på ukeblader, da de gjerne lånes av andre. Dette gjør at undersøkelsene kan ha en feilmargin, da magasinene ikke blir lest når de blir utgitt, men en tid senere.

Opplagstall

Mediebedriftenes landsforening offentliggjør hvert år opplagstall for alle publikasjoner som er medlemmer av organisasjonen. Her finnes tall fra de to foregående årene samt en prosentuell økning eller minskning av opplag. Det største opplaget er det bladet Hjemmet som har, med 69 utgivelser med et gjennomsnittlig opplag på 145,182 utgaver per utgivelse. Den minste som er med i målingen er bladet Klatring som kun hadde et snitt på 3275 opplag per utgivelse. Bladet ble gitt ut totalt 6 ganger i 2015. I tallene fra 2014 og 2015 så kan man også se at gjennomsnittlig så har bransjen hatt en nedgang på 6,2% i antall opplag.

Størst økning

Den største økningen fra 2014 til 2015 hadde bladet Kamille Pluss med en økning på 42,1%. Dette bladet blir kun utgitt 3 ganger per år. Av bladene som blir utgitt månedlig så var det kvinnebladet Stella som hadde størst økning med 26,4% mot fjoråret. Samtlige blader som ble utgitt 50 ganger per år eller mer hadde en nedgang. Den som tapte minst var magasinet På TV som kun hadde en nedgang på 3,3%. Av de forskjellige kategoriene så var det en nedgang for alle, men den kategorien som tapte mist var innsikt og økonomi Denne gruppen tapte kun 0,6% mot fjoråret.

Størst nedgang

De opplagsmessige taperne i 2015 mot 2014 var bladet Hjemme PC som hadde en nedgang på 28,8%. Dette bladet ble gitt ut på månedlig basis begge år. Det bladet som ble gitt ut 50 ganger eller mer som hadde det største tapet var Donald Duck & Co som hadde en nedgang på hele 15,2% Den kategorien som totalt på året 2015 tapte mest mor fjoråret var kategorien PC, lyd og bilde, som tapte hele 14,9%.

Et annet interessant tall fra denne årlige rapporten er at i 2015 så var det 14 titler som utgikk, og kun 5 nye som kom. Av de 14 titlene som utgikk kan man se at hele seks av dem var innen kategorien sport, reise, vitenskap.