Om oss

Magasin- og UkepresseForeningen kan skrive sin historie så langt tilbake som til 1907. Foreningen var den gang kalt Norsk Illustrert Presse, men byttet navn til Ukebladenes Gruppe i 1938, før det to år senere byttet navn igjen til Norsk Ukepresse. Dette navnet ble beholdt helt til 2006, da foreningen enda en gang byttet navn. Denne gangen til Magasin- og UkepresseForeningen. Magasin- og UkepresseForeningen var mediebedriftenes bransje- og utgiver organisasjon. Med hele 10 forskjellige forlag så var totalt 80 magasiner medlemmer av foreningen.

Hovedformålet til Magasin- og UkepresseForeningen var å sammen med medlemmene jobbe mot felles mål. Dette være seg mot myndighetene for å forhandle porto, toll og moms, eller mot annonsører for å sikre at alle medlemmer hadde samme tilnærming og avtalegrunnlag for annonsetilbud.

Magasin- og UkepresseForeningen ga ut bladet UkepresseKatalogen til sine medlemmer gjennom Ukepressens informasjonskontor.

Mediebedriftenes Landsforening

I 2009 så ble Magasin- og UkepresseForeningen nedlagt, og arbeidet føres videre av Mediebedriftenes Landsforening. MBLs medlemmer utgjør hele 97% av Norges totale avisopplag. Organisasjonen er medlem av NHO og er den sentrale forhandlingspart for arbeidstagerorganisasjoner slik som Norsk Journalistlag.

I tillegg til å være en organisasjon som fører mediebedrifters saker mot myndigheter og annonsører så organiserer de også innkjøp av avispapir, og er medeier i Norsk Opplagskontroll. Dette er organet som kontrollerer opplagstallene i Norge, som igjen legger grunnlaget for pressestøtte.

Aviskatalogen

Mediebedriftenes Landsforening gir også ut Aviskatalogen. Aviskatalogen har eksistert siden 1943 og fører oversikt over opplagstallene til alle aviser og magasiner som er tilknyttet foreningen. Katalogen inneholder også adresse og kontaktinformasjon til hvert enkelt magasin, samt annonsepriser, tekniske spesifikasjoner og annet relevant innhold. Siden 2001 så er katalogen også tilgjengelig på internett.

Fagbladet Dagens medier ble utgitt av Mediebedriftenes Landsforening fra 1924 til 2008.

Norsk Presseforbund

MBL er også medlem av Norsk Presseforbund som er en fellesorganisasjon for norske medieorganisasjoner og bedrifter. Det er Norsk Presseforbund som kan gi ut pressekort i Norge, og det er også de som har utvalgene Pressens Faglige Utvalg og Offentlighetsutvalget.  For norsk massemedia så er det disse som påser at etiske retningslinjer, yrkesetikk og integritet er en del av arbeidsgrunnlaget. De påser også at ytringsfriheten, informasjonsfriheten og pressefriheten blir ivaretatt og styrket.

Pressens Faglige Utvalg

Pressens faglige utvalg er en klage institusjon som behandler klager på eller av journalister og mediebedrifter. Utvalget består av totalt syv medlemmer, hvorav to er representanter fra Norsk Journalistlag, to er representanter fra Norsk Redaktørforening og tre representanter er valgt for å representere allmennheten.

Offentlighetsutvalget

Offentlighetsutvalget jobber for økt åpenhet i samfunnet og for større kompetanse om innsynslovverket blant medarbeidere i mediehus. Utvalget består av 15 journalister og redaktører som har vist spesiell interesse om åpenhet i samfunn og medier. Offentlighetsutvalget bistår også journalister som ønsker innsyn i rettssaker, informasjon fra offentlige instanser, og mer.

Norsk Presseforbund har 12 medlemsorganisasjoner, og disse er:

 • Fagpressen
 • Landslaget for lokalaviser
 • Mediebedriftenes Landsforening
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Lokalradioforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk rikskringkasting
 • P4 Radio Hele Norge
 • SBS Radio Norge
 • TV 2
 • TV3
 • TVNorge

Avis i Skolen

Utdanning prosjektet Avis i Skolen ble startet i 1970 for å oppfordre barn og unge til å lese aviser og holde seg oppdatert på nyhetsstoff. Prosjektet er i gang den dag i dag, under Mediebedriftenes Landsforening. Det er totalt 35 representanter for prosjektet som driver opplæring og kurs for lærere og foreldre for å integrere aviser i undervisning på skoletrinnene i barne- og ungdomsskoler landet rundt. Alle medlemmer i MBL har en egen representant for Avis i Skolen i sin bedrift, som har som oppgave å tilrettelegge for dette prosjektet.