Norsk nettcasino, avisbransjens redning?

Det norske forbudet mot pengespill og gambling har i langt tid vært et kontroversielt tema i mediene. Hittil har mye av fokuset kun vært på de negative sidene som spillavhengighet og ukontrollert pengeforbruk. Men i det siste er temaet om hva nettcasino egentlig er en fordel, endelig blitt tatt opp. Politikerne i Norge får sterk kritikk for det norske spillregelverket og om hvordan de har tatt hånd om spilleavhengighetsproblematikken.

Et av få land

Norge er et av de få landene som forbyr pengespill, noe som strider i mot beskrivelsen av Norge , som et » fritt land». Mange stiller seg kritiske til spille loven, etter som friheten for bruk av dine personlige penger blir begrenset. Loven trådte i kraft for å verne spilleavhengige som tidligere var et enormt stort problem her i landet, men hva med alle de som ikke er avhengige? I tillegg viser nye målinger at de spilleavhengige fortsetter å spille uavbrutt i utenlandske gambling sider. Dersom vi ser på Norge i helhet, så er det en klart nedtrapping av spilleavhengighet, både for storspillere og små spillere. Spørsmålet er bare om den norske befolkningen er villige til å holde ut med en av begrenset gambling mulighet for å verne avhengighet i samfunnet. Men hva om innføringen av gambling også kunne bringe noe positivt ut i samfunnet, som for eksempel forhindre nedleggelse av norske aviser.

Statsstøttede aviser

De norske avisene får per i dag statsstøtte som ble i hovedsak ble innført for å forebygge nedleggelse av aviser. Med den teknologiske utviklingen som har skutt fart i de siste årene, spiller denne støtten en enda viktigere rolle. Faktisk er norske avisene helt avhengig av at statsstøtten økes, dersom de skal klare seg. Men andre ord, Norge ligger i fare for å ende opp med fullstendige statsdrevet aviser og avhengige av hjelp for å ikke gå konkurs. Den eneste redningen ser ut til å være legaliseringen av casinoer. Med nettcasino følger annonseringer og reklame. Det i seg selv kan gi nok inntekt for å berge avisene her i landet. Vi trenger ikke å gå langt for å finne lignende eksempler fra andre land. Den svenske Aftonbladet.se var blant avisene som gjennom nettcasino annonseringer i Sverige, sikret en sikker fremtid.

Mange mener at regelverket som trådde i kraft for å forhindre spilleavhengighet, ikke hjelper de spilleavhengige, men bare kompliserer hverdagen deres. Og det blir stilt spørsmål om hvorvidt spilleavhengighet kan bli oppdaget dersom du spiller ute i offentligheten, enn hjemme i stua. Spilleavhengighet, som mange andre avhengigheter, er en sinnstilstand som er viktig å ta på alvor og få hjelp for så tidlig som mulig. Ikke overraskende stiller mange seg skeptisk til at politikerne løser avhengighet med loven. Dersom gambling kan skape jobb og penger ute i samfunnet, så er dette noe som politikerne burde vurdere, og heller la ansvaret gå til enkeltmennesket. Når det er sagt, kan Norge evt. stille sterkere opp med tilbud om hjelp for både dem og pårørende for å ta hånd om problemet.